Kallinge kbfd

Forkod
108102
Namn
Kallinge kbfd
Alias
Bredåkra kyrkoområde
Indelning
1921-07-09 bildat inom Ronneby församling.
Län
Blekinge
Pastorat
Ronneby.
Husförhörslängd
1921-.