Åre

Forkod
232101
Namn
Åre
Län
Jämtlands
Pastoratskod.- 101303-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
-1941 vissa kyrkobokförda i lappförsamlingar, särskilt Undersåker och Hede (Tännäs); av befolkningen vid Fröå gruva har en del upptagits i kyrkoböckerna för Kall.
Pastorat
till omkring 1315 Åre och Kall, sedan en kortare tid skilt från Kall, därefter -1925 Undersåker, 1925-05-01- eget.
Husförhörslängd
1765-.
Arkiv
1918 skadat av brand.

Administrativ historik

Namn
Åre
Geo-id
232101000
Tid
0 - 9999