Källsjö

Forkod
138222
Namn
Källsjö
Län
Hallands
Pastorat
Fagered.
Husförhörslängd
(1803), 1812-.

Administrativ historik

Namn
Källsjö
Geo-id
138222000
Tid
0 - 9999