Källstad

Forkod
58407
Namn
Källstad
Län
Östergötlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1937 Herrestad, 1938-1961 Örberga, 1962- Rogslösa.
Husförhörslängd
(1714), 1804-.

Administrativ historik

Namn
Källstad
Geo-id
58407000
Tid
0 - 9999