Källunge

Forkod
98023
Namn
Källunge
Län
Gotlands
Pastorat
1300-talet eget, sedan -1932 Källunge och Vallstena, 1932-05-01(beslut 191908-29 och 1931-06-05)-1961 Källunge, Vallstena, Hejnum och Bäl, 1962- Gothem.
Husförhörslängd
1766-1832, 1908-.
Arkiv
1940 brand, böcker före 1940 på landsarkivet, SCB-utdrag hos pastorsämbetet.

Administrativ historik

Namn
Källunge
Geo-id
98023000
Tid
0 - 9999