Ärentuna

Forkod
38025
Namn
Ärentuna
Län
Uppsala
Pastorat
-1924 eget, 1924-05-01-1961 Gamla Uppsala, 1962- Tensta.
Husförhörslängd
1770-.

Administrativ historik

Namn
Ärentuna
Geo-id
38025000
Tid
0 - 9999