Kalvträsk

Forkod
248212
Namn
Kalvträsk
Indelning
1919-05-01 utbruten ur Burträsk.
Län
Västerbottens
Pastorat
Burträsk.

Administrativ historik

Namn
Kalvträsk
Geo-id
248212000
Tid
1919 - 9999
pre
Burträsk 248211001
1606 - 1918