Karlanda

Forkod
176503
Namn
Karlanda
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1938 Holmedal, 1939-1961 eget, 1962- Holmedal.
Husförhörslängd
(1774), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Karlanda
Geo-id
176503000
Tid
0 - 9999