Karl Gustav

Forkod
138323
Namn
Karl Gustav
Alias
Skedeskamma
Län
Hallands
-1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län.
Pastorat
Kungsäter.
Husförhörslängd
(1798), 1806.

Administrativ historik

Namn
Karl gustav
Geo-id
138323000
Tid
0 - 9999