Karl Gustav

Forkod
258304
Namn
Karl Gustav
Alias
Karungi
Indelning
1745 utbruten ur Nedertorneå som kapellag, 1809 utbrutet Karungi (i Finland).
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21 - Norrbottens län.
Pastorat
1745-1783 Nedertorneå, 1783- eget.
Husförhörslängd
1784-.

Administrativ historik

Namn
Karl gustav (bd-län)
Geo-id
258304000
Tid
1745 - 9999
pre
Nedertorneå 258301001
0 - 1744