Karlsdal

Forkod
188300
Namn
Karlsdal
Indelning
1753 utbruten ur Karlskoga, 1922-03-17 uppgått i Karlskoga.
Län
Örebro
Pastorat
Karlskoga.
Husförhörslängd
1757-1922.