Arjeplog

Forkod
250671
Namn
Arjeplog
Indelning
1640-09-24 utbruten ur Arvidsjaur, 1776 (beslut 1734-06-26) införlivat Silbojokk, 1928-01-01 indelad i två kbfd: Arjeplogs kbfd och Södra Bergnäs kbfd.
Län
Norrbottens
-1837 Västerbottens län, 1837-02-10- Norrbottens län.
Pastorat
1640-1700 eget, 1700-1743 Arjeplog och Arvidsjaur, 1743(beslut 1734-06- 26)-1776 Arjeplog och Silbojokk, 1776- eget.
Husförhörslängd
1740- (lucka 18271854).
Arkiv
1867-07-15 brandskadat, delvis förstört.

Administrativ historik

Namn
Arjeplog
Geo-id
250671000
Tid
1640 - 9999
pre
Arvidsjaur 250571001
1606 - 1639