Karlskrona tyska

Forkod
108000
Namn
Karlskrona tyska
Alias
Karlskrona Fredrika Dorotea Vilhelmina
Indelning
1680-08-10 utbruten ur Augerum, 1846-11-01 (beslut 1838-07-13 och 1839-06-21) uppgått i Karlskrona stadsförsamling.
Län
Blekinge
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1806-1847.