Karlskyrka

Forkod
18800
Namn
Karlskyrka
Indelning
1796-12-20 uppgått Söderby-Karl.
Län
Stockholms
Pastorat
Söderby.
Husförhörslängd
1745-1796.