Karlstads landsförsamling

Forkod
178000
Namn
Karlstads landsförsamling
Alias
Tingvalla
Indelning
1584 utbrutet Karlstads stadsförsamling, 1934-01-01 uppgått i Karlstad (domkyrkoförsamlingen).
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1584 Tingvalla, Grava och Hammarö, 1584-03-05-1933 Karlstads stadsförsamling.
Husförhörslängd
1721-1933.