Arjeplogs kbfd

Forkod
250602
Namn
Arjeplogs kbfd
Indelning
1928-01-01 bildat inom Arjeplogs församling.
Län
Norrbottens
Övrigt
födelser vid Arjeplogs Sjukstuga införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.