Karlstens slottsförsamling

Forkod
148200
Namn
Karlstens slottsförsamling
Indelning
1682 utbruten ur Marstrand, 1883-01-01 uppgått i Marstrand.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Marstrand.
Husförhörslängd
(1778), 1809-1882.
Arkiv
arkivalier dels i fästningens arkiv, dels i landsarkivet, dels i Marstrands arkiv (Kungälvs kommuns arkiv); genom att kyrkoherden i Marstrand även var slottspredikant, finns anteckningar också i Marst