Karlstorp

Forkod
68517
Namn
Karlstorp
Län
Jönköpings
-1886 huvuddelen i Jönköpings län och del (Karlstorps skate) i Kalmar län, 1887 överfört Karlstorps skate till Jönköpings län, 1887- helt i Jönköpings län.
Övrigt
Kråkshult hade egen kyrkoherde 1627-1713, men tillhörde egentligen Karlstorps pastorat.
Pastorat
-1961 Karlstorp och Kråkshult, 1962- Alseda.
Husförhörslängd
(1728), 1763-.

Administrativ historik

Namn
Karlstorp
Geo-id
68517000
Tid
0 - 9999