Kärråkra

Forkod
158402
Namn
Kärråkra
Indelning
före 1540 införlivat del av Döve (delen 1883 överförd till Börstig).
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Börstig, 1962-1988 Hällstad, 1989- Södra Ving.
Husförhörslängd
1777-.

Administrativ historik

Namn
Kärråkra
Geo-id
158402000
Tid
0 - 9999