Kårsta

Forkod
11505
Namn
Kårsta
Län
Stockholms
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Fröslunda, 1962- Össeby-Garn.
Husförhörslängd
1766-.

Administrativ historik

Namn
Kårsta
Geo-id
11505000
Tid
0 - 9999