Katrineberg

Forkod
218300
Namn
Katrineberg
Indelning
1867 ansedd som kapellförsamling, utbruten ur Bollnäs (och Hanebo), 1922-04-21 enligt KBr ej kapellförsamling, - 1971-12-31 särskild kyrkobokföring inom Bollnäs församling.
Län
Gävleborgs
Pastorat
Bollnäs.
Husförhörslängd
1812-1971.