Katslösa

Forkod
126408
Namn
Katslösa
Län
Skåne
Övrigt
se även Risekatslösa och förväxla ej med Kastlösa.
Pastorat
-1961 Sjörup, 1962- Villie.
Husförhörslängd
(1683), 1786- (lucka 1823-1826).

Administrativ historik

Namn
Katslösa
Geo-id
126408000
Tid
0 - 9999