Kattarp

Forkod
128305
Namn
Kattarp
Län
Skåne
Pastorat
Välinge.
Husförhörslängd
(1684), 1813-

Administrativ historik

Namn
Kattarp
Geo-id
128305000
Tid
0 - 9999