Kestad

Forkod
166115
Namn
Kestad
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Österplana, 1962- Forshem.
Husförhörslängd
(1740), 1829-

Administrativ historik

Namn
Kestad
Geo-id
166115000
Tid
0 - 9999