Kiaby

Forkod
118023
Namn
Kiaby
Indelning
omkring 1635 införlivat Bäckaskog.
Län
Kristianstads
Pastorat
förr Bäckaskog, omkring 1635-1961 Ivö, 1962- Trolle-I-jungby.
Husförhörslängd
(1783), 1799- (lucka 18131814).

Administrativ historik

Namn
Kiaby
Geo-id
118023000
Tid
0 - 9999