Kil

Forkod
188010
Namn
Kil
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1659 Kil, Eker och Gräve, 1659-1961 Kil och Gräve, 1962- Axberg.
Husförhörslängd
1727-.
Arkiv
dispensarkiv, kopior i landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Kil (t-län)
Geo-id
188010000
Tid
0 - 9999