Kila

Forkod
178510
Namn
Kila
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1935 Kila, Tveta och Svanskog, 1936-1961 Kila och Tveta, 1962- Gillberga.
Husförhörslängd
1761- .

Administrativ historik

Namn
Kila (s-län)
Geo-id
178510000
Tid
0 - 9999