Kila

Forkod
198107
Namn
Kila
Län
Västmanlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Kumla.
Husförhörslängd
1663-

Administrativ historik

Namn
Kila (u-län)
Geo-id
198107000
Tid
0 - 9999