Kila

Forkod
48009
Namn
Kila
Län
Södermanlands
Pastorat
-1866 Lunda, 1867(beslut 1860-06-07)-1961 eget, 1962-1976 Lunda, 1976-10- 01- Tuna.
Husförhörslängd
1768-

Administrativ historik

Namn
Kila (d-län)
Geo-id
48009000
Tid
0 - 9999