Kilanda

Forkod
152104
Namn
Kilanda
Län
Älvsborgs
Pastoratskod
81004
Pastorat
Starrkärr.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Kilanda
Geo-id
152104000
Tid
0 - 9999