Kinnared

Forkod
131502
Namn
Kinnared
Län
Hallands
Pastorat
Torup.
Husförhörslängd
1840-

Administrativ historik

Namn
Kinnared
Geo-id
131502000
Tid
0 - 9999