Kinnared

Forkod
158400
Namn
Kinnared
Indelning
1554 uppgått i Hössna.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Hössna.