Kinneved

Forkod
168616
Namn
Kinneved
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Kinneved och Vårkumla, 1962- Kinneved, Vårkumla, Börstig och Brismene.
Husförhörslängd

Administrativ historik

Namn
Kinneved
Geo-id
168616000
Tid
0 - 9999