Kjula

Forkod
48406
Namn
Kjula
Län
Södermanlands
Pastorat
-1919 Kjula och Sundby, 1919-05-01-1961 Kjula, Sundby, Vallby och Hammarby, 1962-1979 Jäder, 1979-07-01-Kjula, Jäder, Barva, Sundby, Vallby och Hammarby.
Husförhörslängd
1764-.

Administrativ historik

Namn
Kjula
Geo-id
48406000
Tid
0 - 9999