Kläckeberga

Forkod
88002
Namn
Kläckeberga
Län
Kalmar
Pastorat
-1570 eget, 1570- omkring 1581 Dörby, 1581-1607 eget, 1607-1976 Dörby, 1977- Förlösa.
Husförhörslängd
1812-.

Administrativ historik

Namn
Kläckeberga
Geo-id
88002000
Tid
0 - 9999