Arrie

Forkod
123314
Namn
Arrie
Län
Skåne
Pastorat
förr eget, 1500-talet-1924 Arrie och Hököpinge, 1924-05-01-1961 Gässie, 1962- Västra Ingelstad.
Husförhörslängd
(1700), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Arrie
Geo-id
123314000
Tid
0 - 9999