Klinte

Forkod
98061
Namn
Klinte
Län
Gotlands
Pastorat
1.500-talet-1961 Klinte och Fröjel, 1962- Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge.
Husförhörslängd
1784-.

Administrativ historik

Namn
Klinte
Geo-id
98061000
Tid
0 - 9999