Klockrike

Forkod
58307
Namn
Klockrike
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 Klockrike och Brunneby, 1962-1974 Kristberg, 1974-06-01- Brunneby.
Husförhörslängd
1760-.

Administrativ historik

Namn
Klockrike
Geo-id
58307000
Tid
0 - 9999