Klövedal

Forkod
141905
Namn
Klövedal
Län
Västra Götalands
Pastorat
Stenkyrka (-1920 Tjörn).
Husförhörslängd
1805-.

Administrativ historik

Namn
Klövedal
Geo-id
141905000
Tid
0 - 9999