Knätte

Forkod
158423
Namn
Knätte
Indelning
efter 1546 införlivat del av Igelsred.
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Böne, 1962- Hössna.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Knätte
Geo-id
158423000
Tid
0 - 9999