Knislinge

Forkod
112101
Namn
Knislinge
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Hjärsås, 1962-Knislinge, Kviinge och Gryt.
Husförhörslängd
(1683), 1861-.
Arkiv
1895-04-30 förstördes största delen vid brand.

Administrativ historik

Namn
Knislinge
Geo-id
112101000
Tid
0 - 9999