Knista

Forkod
188020
Namn
Knista
Indelning
1583 utbrutet Möckelsbodar (Karlskoga).
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
födelser vid Fjugesta förlossningshem 1945 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1583 Knista, Hidinge och Kvistbro, 1583-1586 Knista, Hidinge, Kvistbro och Möckelsbodar, 1586-07-01-1651 Knista, Hidinge och Kvistbro, 1651-1985 Knista och Hidinge, 1986- Knista, Hidinge och Kvistbro
Husförhörslängd
1769-.

Administrativ historik

Namn
Knista
Geo-id
188020000
Tid
0 - 9999