Knivsta

Forkod
38035
Namn
Knivsta
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1936 Alsike, 1937-1961 Knivsta och Alsike, 1962-1971 Knivsta, Alsike, Lagga, Östuna och Vassunda, 1972- Knivsta, Alsike, Lagga, Östuna, Vassunda och Husby-Långhundra.
Husförhörslängd
1790-

Administrativ historik

Namn
Knivsta
Geo-id
38035000
Tid
0 - 9999