Knutby

Forkod
38028
Namn
Knutby
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet -1961 Knutby och Faringe, 1962-1973 Knutby, Faringe, Edsbro och Bladåker, 1974- Almunge.
Husförhörslängd
1731-.

Administrativ historik

Namn
Knutby
Geo-id
38028000
Tid
0 - 9999