Köla

Forkod
173005
Namn
Köla
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1879 Köla, Järnskog, Skillingmark och Eda, 1879- (beslut 1873-11-28) Köla, Järnskog och Skillingmark.
Husförhörslängd
1694 -.

Administrativ historik

Namn
Köla
Geo-id
173005000
Tid
0 - 9999