Kölaby

Forkod
158425
Namn
Kölaby
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1982 Norra Asarp, 1983- Blidsberg.
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Kölaby
Geo-id
158425000
Tid
0 - 9999