Kölingared

Forkod
158422
Namn
Kölingared
Alias
Kylingared
Indelning
efter 1546 införlivat Ingared.
Län
Älvsborgs
1888-11-02 överfört Haghemmet från Kölingared i Älvsborgs län till Bjurbäck i Skaraborgs län, -1931 huvuddelen i Älvsborgs län, del (Österbo rote) i Skaraborgs län, 1932-01-01 överfört Österbo rote ti
Pastorat
-1961 Böne, 1962-1982 Norra Åsarp, 1983- Hössna.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Kölingared
Geo-id
158422000
Tid
0 - 9999