Årsta kbfd

Forkod
18000
Namn
Årsta kbfd
Indelning
1951-06-01 bildat inom Brännkyrka församling, 1957-01-01 överfört till Enskede och därvid upplöst.
Län
Stockholms
Arkiv
i Enskede.