Årsunda

Forkod
218104
Namn
Årsunda
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
till 1500-talet Ovansjö, sedan eget.
Husförhörslängd
1708

Administrativ historik

Namn
Årsunda
Geo-id
218104000
Tid
0 - 9999