Köpings landsförsamling

Forkod
198300
Namn
Köpings landsförsamling
Indelning
1920-01-01 uppgått i Köping.
Län
Västmanlands
Pastorat
Köpings stadsförsamling.
Husförhörslängd
1732-1919.
Arkiv
en äldre husförhörslängd finns, men begynnelseår oklart.